Predavanja za medicinske sestre


U prostorima Doma za odrasle osobe Svjetlost organiziramo edukacije za medicinske sestre. Edukacije se provode prema objavljenom godišnjem planu na stranicama Komore medicinskih sestara.

Plan predavanja

Sve medicinske sestre su dužne stalno obnavljati svoja znanja i usvajati nova. Isto tako su obavezne provjere stručnosti sestre u periodima od 6 godina, kako bi im se produžilo odobrenje za samostalan rad.

Medicinska sestra nije dužna pristupiti provjeri stručnosti ako je u razdoblju od 6 godina stekla 90 bodova, tj. 15 bodova po godini. Posebno je važno napomenuti da razdoblje valjanosti licence ne mora nužno biti kalendarska godina sa završetkom 31. prosinca. Godina dana licence počinje teći datumom koji je napisan na licenci i odnosi se na datum upisa u Registar Hrvatske komore medicinskih sestara, pa je stoga važno uzeti u obzir stanje bodova u skladu sa tim datumom.

Svi koji su upisani u listu nazočnih steći će pravo upisa bodova, a njihov broj ovisi o kategoriji usavršavanja.

Predavanja su otvorenog tipa tako da nam se svi zainteresirani mogu pridružiti.