Ustanova za zdravstvenu njegu Svjetlost


Ustanova za zdravstvenu njegu Svjetlost je jedna od najstarijih ustanova tog tipa na području Sisačko-Moslavačke županije. Osnovana je rješenjem Ministarstva zdravstva 1996. godine. Od tada djelujemo na području ove županije pružajući njegu bolesnika u kući, a stacionirani smo u centru Siska na adresi Ante Starčevića 14.

Od osnutka ustanove bilježimo polagani ali stalni porast posla, što nas motivira da 2013. godine u okviru Ustanove Svjetlost otvorimo stacionar. Glavni cilj stacionara je briga oko težih pacijenata te starijih i nemoćnih, a koji su smješteni putem centara za socijalnu skrb.

Ustanova za zdravstvenu njegu Svjetlost od 2014. godine ima uveden ISO 9001 standard kvalitete dok se u radu sa hranom strogo pridržavamo HACCP standarda u nabavi, pripremi i serviranju hrane.